Medi ambient. Llicències i tràmits

La creixent mentalitat de la reducció dels consums, i la pressió de la mateixa administració, de disposar una industria mes respectuosa amb el medi ambient, ens condiciona a realitzar mesures preventives i correctores dels factors ambientals de la nostra empresa.

 • Consultoria i mesuraments ambientals
 • Implantació de normatives mediambientalment respectuoses
 • Llicencies d’activitat i d’obertura per comunicació
 • Llicències ambientals, autoritzacions ambientals
 • Enginyeria, consultoria i assessorament mediambiental
 • Emissions a l’atmosfera
 • Plans d’autoprotecció
 • Declaració de residus
 • Abocaments d’aigua
 • Contaminació de sols
 • Projectes acústics i mesuraments in situ
 • Implantació ISO 14001 Sistemes de Gestió Mediambiental
 • Verificació de la petjada de Carboni de productes i serveis.
 • Norma PAS 2050. Petjada carboni
 • ISO 14064. Gasos efecte hivernacle
 • ISO 14067. Petjada carboni en productes
 • ISO 14069. petjades de carboni en organitzacions
 • GHG Protocol