Plaques fotovoltaiques.

Brullet Enginyeria ha realitzar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació  de 14 plaques fotovoltaiques per un habitatge unifamiliar a Mataró.

Casa Passive Hause.

La direcció d’obra de la casa amb segell Passive Hause (mínim consum energètic)  segueix endavant. S’ha executat  l’estructura de la casa, ara s’estan executant els aïllaments, i el sistema de ventilació mecànica controlada. Tenint en compte l’acurat disseny i la simulació energètica realitzada en fase de disseny, l’habitatge no disposarà d’un sistema de climatització. Per […]