Museu Romà.

El Museu Romà de Premia de Mar, està realitzat millores   a les seves instal·lacions, Brullet Enginyeria, ha realitzat el projecte executiu d’ instal·lacions i  projecte executiu de l’estructura.

Can Luna.

A la Garriga s’estan realitzant els treballs de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Can Luna amb les obres per a convertir la nau principal en una sala polivalent per al municipi.Rehabilitació realitzada pensat amb uns molt bons aïllaments i amb l’objectiu final de ser un edifici de consum energètic quasi nul. NZEBBrullet Enginyeria, ha participat […]