Clinica implants capil.lars

ITC  MEDICA 2018 SL, ha  obert una nova clínica  d’implants  capil·lars carrer Emili Grahit, 1 de Girona.  Brullet enginyeria a realitzat el projecte d’ obres per adequació del local,  direcció d’obres i instal·lacions així com la gestió de les llicències i legalitzacions necessàries.

Febrer 2020