Equip

Xavier Brullet i Associats SLP és una empresa, de més de 40 anys d’experiència, que ofereix els serveis integrals d’enginyeria, en el camp de la construcció, la indústria i els serveis, amb un especial enfocament a l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el medi ambient.
Formada per un equip humà multidisciplinari d’enginyers industrials, enginyers tècnics, arquitectes, aparelladors i especialistes en medi ambient. El nostre equip, dinàmic i llargament experimentat en diferents àmbits i sectors, poseeix una llarga experiència i una àmplia formació tècnica, en els camps en què desenvolupem els nostres serveis.

Xavier Brullet i Coll

Enginyer Industrial i Geòleg - EMBA

Josep Masoliver i Lloret

Enginyer tècnic industrial

Toni Reniu Mora

Deliniant projectista

Ioia Brullet i Coll

Arquitecte

Andreu Díaz Devesa

Aparellador

Anna Pera Farnés

Administrativa tècnica

ANNA PERA

Mei Brullet i Coll

Comptabilitat