Leon Cycle

Leon Cyle, empresa dedicada a la comercialització de bicicletes elèctriques Premium ha
obert una botiga al Badalona una mes de les botigues especialitzades amb bicicletes
elèctriques que ja te a Alemania, Anglaterra, Austrialia i Estats Units .
Brullet Enginyaria ha participat des de un inici realitzant el projecte obres, direcció de les
obres i la legalització de la activitat