Can Luna.

A la Garriga s’estan realitzant els treballs de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Can Luna amb les obres per a convertir la nau principal en una sala polivalent per al municipi.
Rehabilitació realitzada pensat amb uns molt bons aïllaments i amb l’objectiu final de ser un edifici de consum energètic quasi nul. NZEB
Brullet Enginyeria, ha participat en fase de projecte i en la direcció executiva d’instal•lacions. També ha participat en el disseny, realitzant les simulacions tèrmiques amb software d’alta precisió per tal de determinar el consum real de l’edifici, i poder així actuar de manera més específica a cada zona.
A la coberta i tancament verticals s’han col•locat grans gruixos d’aïllament, i als sistemes de climatització amb unitats refredadores i unitat UTA, s’ha buscat el màxim rendiment dels equips.
Esta previst acabar la rehabilitació de l’edifici el primer trimestre de 2019.