Bimsa

Nou projecte enginyeria edifici dotacional per BIMSA

Brullet enginyera i arquitectura, està realitzant el projecte executiu d’instal·lacions en la rehabilitació integral de l’edifici situat a la Plaça de la Llana 23 de Barcelona destinat al Servei d’acolliment de llarga estada en pisos independents que puguin allotjar nuclis familiars.
Projecte consistent en dur a terme, el projecte executiu de totes les instal·lacions de l’edifici, electricitat, climatització, telecomunicacions, sanejament, ventilació, eficiència energètica i incendis, i així mateix adequar i verificar tota la normativa per complir la normativa d’incendis i obtenir la llicència d’activitats.