EDIFICI INDUSTRIAL I OFICINES (TUB VERD)

Portfolio Categories: Projectes.

Edifici de planta baixa i pis, destinat a central de climatització urbana, “Tub verd”, a partir de l’aprofitament del calor residual de l’incineradora de Mataró. A la planta pis hi ha les oficines i sala de divulgació, que motivaren una especial cura en l’aïllament acústic vers la sala de màquines i serveis auxiliars, que ocupa la resta de l’edifici. Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direcció de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències necessàries. Cal valorar la potència elèctrica instal·lada i compaginar els dos serveis de l’edifici, el d’oficines i sala de màquines.

Promotor: MESSA.
Localització: Mataró.
Tasques realitzades: Projectes basic i executiu, tant d’obres com instal·lacions. Gestió llicències. Estudis d’eficiència energètica.
Superfície edificada: 1.412m2
Potència elèctrica instal·lada: 1.734kW Previsió 5.073kW