EDIFICI MAGATZEM LOGÍSTIC

Portfolio Categories: Projectes.

Edifici entre dos carrers, amb soterrani d’alçada 9m i planta baixa de 10m, destinats a magatzem logístic de comercial de peces de vestir. La planta soterrani s’executà amb murs pantalla amb ancoratges al terreny en el extradós.

Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències i legalitzacions necessàries. Disseny gestió intel·ligent enllumenat, optimització força motriu motors i estudi eficiència ventilació.

Promotor: PUNTO ROMA
Localització: Mataró.
Superfície edificada: 3.523m2
Potència elèctrica instal·lada: 352kW