EDIFICI TERCIARI PER SERVEIS A L’AUTOMÒBIL

Portfolio Categories: Projectes.

Edifici singular per la seva torre i marquesina de la benzinera. Costa de plantes soterrani, baixa i pis; i una torre de 12 plantes. Inicialment el seu ús va ser de serveis a l’automòbil, amb gasolinera, tren de rentat, concessionàries, tallers de reparació i manteniment, cafeteria i lloguer d’oficines de la torre. Actualment manté gran part d’aquest ús, amb la reconversió d’una part en indústria.

Brullet Enginyeria, realitzà els projectes basics i executius i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències i legalitzacions necessàries. Estudis d’eficiència energètica climatització i d’enllumenat. En el decurs dels anys, s’han realitzat les gestions de les llicències i legalitzacions necessàries dels diferents canvis d’usuaris.

Promotor: Automòbils d’Ara, S.A.
Localització: Mataró.
Superfície edificada: 24.673m2