Plaques-fotovoltaiques

Plaques fotovoltaiques

Brullet Enginyeria ha realitzar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació  de 14 plaques fotovoltaiques   per un habitatge unifamiliar al Mataró