BIBLIOTECA PÚBLICA POMPEU FABRA

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a biblioteca pública. Primer edifici públic de Catalunya amb energia fotovoltaica, captació solar fotovoltaica connectada a xarxa elèctrica de l’empresa Endesa. Superfície captació solar 603m2. Producció energia (anual): 50Wh, climatització per reaprofitament captació solar.

Brullet Enginyeria, realitzarà Projecte i legalització  instal·lacions, càlcul de l’ estructura, direcció instal·lacions i Llicència ambiental.

Tasques d’eficiència energètica: Primer edifici públic de Catalunya amb energia fotovoltaica. Captació solar fotovoltaica connectada a xarxa elèctrica de l’empresa Endesa. Superfície captació solar 603m2

Promotor:  Ajuntament de Mataró

Localització: Mataró

Superfície: 3.000m2

Potència elèctrica instal.lada: 219kw