EDIFICI INDUSTRIAL I D’OFICINES

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a us industrial i oficines.

Brullet Enginyeria, realitzà el  Projecte bàsic, Projecte executiu, direcció obra,  Projecte i legalització instal.lacions.

Promotor: Promocions Urbanistiques de Mataró S.A.

Localització: Mataró

Superfície: 3.533,35m2