EDIFICI INDUSTRIAL PER ESTAMPACIÓ I TINTORERIA

Edifici de plantes baixa i pis, destinat a industria d’estampació i tintoreria tèxtil

Brullet Enginyeria, realitzà  el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d’obra , Projecte i legalització instal·lacions  i Llicència ambiental.

Tasques d’eficiència energètica, Disseny i execució de sistema de tractament i reaprofitament previ a l’abocament d’aigües residuals.

Promotor: Texdorpal S.L.

Localització:  Mataró

Superfície: 2.407,00m2

Potència elèctrica instal·lada: 230kw