EDIFICI INDUSTRIAL PER FABRICACIO ADHESIUS

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a indústria de fabricació d’adhesius, amb oficines.

Brullet Enginyeria,  realitzarà el Projecte bàsic, Projecte executiu,  Direcció obres , Projecte i legalització instal·lacions.

Promotor: Z&R Autoadhesivos S.A.

Localització: Mataró

Superfície: 3.000m2

Potència elèctrica instal·lada: 398Kw