EDIFICI INDUSTRIAL PER INDUSTRIA METAL.LURGICA

Edifici  de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a industria metal·lúrgica, amb magatzem i oficines.

Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d0 obra, Projecte i legalització instal·lacions.

Tasques d’ eficiència energètica, disseny i execució de sistema de reaprofitament aigües residuals.

Promotor: Microfusió Catalana, S.L.

Localització: Mataró

Superfície: 5.165,25m2

Potència elèctrica instal·lada: 947Kw