EDIFICI INDUSTRIAL PER INSTAL.LADORA APARELLS ELEVACIÓ

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a oficines, taller i magatzem d’empresa d’instal·lació i manteniment d’ aparells elevador.

Brullet Enginyeria realitzà el Projecte bàsic, Projecte efectiu, Direcció d’obres, Projecte i legalització instal·lacions, llicència ambiental.

Promotor: Cruxent S.A.

Localització: Mataró

Superfície: 1.964,96m2

Potència elèctrica: 57Kw