EDIFICI INDUSTRIAL PER TALLERS MECÀNICS

Edifici de plantes baixa, altell i pis, destinat a industria de fabricació de maquinària per la manipulació de paper i cartró.

Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte  bàsic, projecte executiu, direcció d’ obres, projecte i legalització instal·lacions,  Llicencia ambiental.

Promotor: Talleres Llorens Planas S.A:

Localització: Mataró

Superfície: 2.120,60m2

Potència Elèctrica: 124kw