Edifici industrial i oficines

Edifici de planta baixa i pis, destinat a central de climatització urbana, “Tub verd”, a partir de l’aprofitament del calor residual de l’incineradora de Mataró. A la planta pis hi ha les oficines i sala de divulgació, que motivaren una especial cura en l’aïllament acústic vers la sala de màquines i serveis auxiliars, que ocupa la resta de l’edifici. Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direcció de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències necessàries. Cal valorar la potència elèctrica instal·lada i compaginar els dos serveis de l’edifici, el d’oficines i sala de màquines.