Edifici industrial per a indústria metal·lúrgica

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a industria metal·lúrgica, amb magatzem i oficines.
Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d0 obra, Projecte i legalització instal·lacions.
Tasques d’ eficiència energètica, disseny i execució de sistema de reaprofitament aigües residuals.