Edifici industrial per estampació i tintoreria

Edifici de plantes baixa i pis, destinat a industria d’estampació i tintoreria tèxtil
Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d’obra , Projecte i legalització instal·lacions i Llicència ambiental.
Tasques d’eficiència energètica, Disseny i execució de sistema de tractament i reaprofitament previ a l’abocament d’aigües residuals.