Clínica dental

Clínica dental, amb boxes, sales espera, despatxos, vestidors, etc, distribuïts en planta baixa i planta pis. El local era existent i amb un altre ús, es van fer les obres d’adequació i les instal·lacions necessàries.

Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències i legalitzacions necessàries. Estudis d’eficiència energètica d’enllumenat.