Instal·lacions integrals i eficients

El correcte disseny, estudi de necessitats, dimensionat, i execució de les instal·lacions en qualsevol edifici, local, activitat, habitatge o industria, te una importància cabdal, per la seva correcta eficiència, funcionalitat, baix cost de manteniment i escalables.

 • Enginyeria d’instal·lacions
 • Projectes i direccions
 • Legalització instal·lacions
 • Instal·lacions elèctriques
 • Baixa tensió
 • Línies i Transformadors. Alta i Mitja tensió
 • Climatització. RITE
 • Calefacció. RITE
 • Telecomunicacions
 • Subministrament d’aigua
 • Instal·lacions de gas
 • Instal·lacions d’energia solar tèrmica
 • Instal·lacions petrolíferes
 • Protecció contra incendis