Plaques fotovoltaiques.

Brullet Enginyeria ha realitzar la memòria tècnica de disseny de la instal·lació  de 14 plaques fotovoltaiques per un habitatge unifamiliar a Mataró.