xb

Serveis.

Brullet Enginyeria i Arquitectura és un despatx professional especialitzat en el disseny de projectes i la direcció d’obres en els àmbits de l’enginyeria d’instal·lacions i eficiència energètica, l’arquitectura i el medi ambient. Dissenyem i executem tant l’obra civil com les instal·lacions dels edificis que projectem i gestionem els tràmits administratius.

Som especialistes en disseny d’edificis de consum gairebé nul (nZEB), entenem l’arquitectura i l’enginyeria com un pilar bàsic per construir edificis ambientalment sostenibles, eficients i amb un disseny actual i modern.

Som grans coneixedors dels tràmits legals per tal de tramitar totes les llicències i autoritzacions necessàries a totes les administracions competents (ajuntaments, urbanisme, indústria, etc.).

Llicencies, tràmits i medi ambient.

Consultoria integral del sector industrial. Realitzem tot tipus de legalitzacions per a activitats, industries i negocis, sempre buscant la millor alternativa per als nostres clients i el medi ambient.

Instal·lacions integrals i eficients.
Realitzarem un estudi de les necessitats de la seva industria, activitat, local o habitatge per a la seva correcte eficiència, funcionalitat i baix cost de manteniment.
Arquitectura avançada i sostenible.

Oferim tots els serveis necessaris en el sector de l’edificació, des de l’assessorament per el solar mes adient per el seu edifici i situació per una millor integració i sostenibilitat.

Eficiència
energètica.
L’augment constant del preu de l’energia, i la importància creixent de la correcta gestió de la mateixa en a ha portat a fer una revisió del recursos en eficiència energètica de la nostra empresa.