Xavier Brullet i Associats SL és una empresa, de mes de 40 anys d’experiència, que ofereix els serveis integrals d’enginyeria, en el camp de la construcció, la industria i els serveis, amb un especial enfocament en l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el medi ambient.

Formada per un equip multidisciplinari d’enginyers industrials, enginyers tècnics, arquitectes i aparelladors, i del sector mediambiental, dinàmic i llargament experimentat en diferents àmbits i sectors, posseïm una llarga experiència i una àmplia formació tècnica, en els camps en què desenvolupem els nostres serveis.

Serveis que oferim

Medi ambient. Llicències i tràmits

Medi ambient. Llicències i tràmits La creixent mentalitat de la reducció dels consums dels recuros naturals que disposem i la pressió de la mateixa administració, de disposar una societat i especialment una sector industrial més respectuos amb el medi ambient, ens condiciona a realitzar mesures preventives i correctores dels factors ambientals de la nostra empresa.…

Instal.lacions integrals i eficients

Instal·lacions integrals i eficients El correcte disseny, estudi de necessitats, dimensionat, i execució de les instal·lacions en qualsevol edifici, local, activitat, habitatge o industria, te una importància cabdal, per la seva correcta eficiència, funcionalitat, baix cost de manteniment i escalables. Enginyeria d'instal·lacions Projectes i direccions Legalització instal·lacions Instal·lacions elèctriques Baixa tensió Línies i Transformadors. Alta…

Arquitectura avançada i sostenible

Arquitectura avançada i sostenible Oferim tots els serveis necessaris en el sector de l'edificació, desde escollir el solar mes adient per el seu edifici, avantprojectes i projectes bàsics, projectes executis i direccions executives d'obra. Aixi mateix, L’any 2018 tots els edificis nova construcció executats per la administració i el 2020 tots els edificis de nova…

Eficiència energètica

Eficiència energètica L'augment constant del preu de l'energia, i la importància de la correcta gestió de la mateixa, ens ha fet fer una revisió dels recursos en eficiència energética de la nostra empresa. Amb una metodologia pràctica oferim els serveis energètics a l'empresa per no deixar de banda aquesta important punt de la seva empresa.…