Puig i Cadafalch

Premis puig i cadafalch

XV Premi Puig i Cadafalch Mataró en la modalitat de rehabilitació per a un projecte
de 12 habitatges situat al carrer Sant Simó cantonada amb Don Magí, de
l’arquitecta Rosa Brullet. Es valora el manteniment de les façanes catalogades i
l’obertura d’un pati interior.