Can Xammar

Edifici de planta soterrani, baixa i dos pisos, destinat a ús terciari, com són oficines, serveis personals i comercials. Situat en un lloc singular dins el casc antic de la ciutat de Mataró, un espai en dos nivells, urbanitzats com a places, dividits per l’antiga muralla. L’edifici esta just al costat d’una cantonada de la muralla, enretirat d’aquesta pel antic camí de ronda. L’estructura formada per parets de formigó armat, es vista i té un cos sortint per facilitar la visió sobre l’antiga torre cantonera. La nostra empresa corealitzà el projecte i direcció d’obres, així com les legalitzacions de les instal·lacions elèctriques.