xb

Tanatori de Mataró

Edifici singular, aïllat, envoltat de zones verdes i espais lliures, destinat a Tanatori de la ciutat de Mataró. Consta de dues plantes soterrani, baixa i tres pisos, amb 18 sales de vetlla, oratori multiconfessional , oficines, taller, morge i garatge públic pels visitants. Les sales de vetlla, ubicades en les dues plantes pisos, disposen de […]

Can Xammar

Edifici de planta soterrani, baixa i dos pisos, destinat a ús terciari, com són oficines, serveis personals i comercials. Situat en un lloc singular dins el casc antic de la ciutat de Mataró, un espai en dos nivells, urbanitzats com a places, dividits per l’antiga muralla. L’edifici esta just al costat d’una cantonada de la […]

Nau Gaudí

Edifici de valor patrimonial, projectat per Gaudí al segle XIX. Destinat originalment a nau de blanqueig d’indústria tèxtil, un cop acabada la seva activitat, l’ajuntament de Mataró promogué la seva restauració de forma integral amb restitució de les parts mutilades. Els seus arcs parabòlics permeten tenir una planta diàfana de 600m2, amb gran versatilitat d’usos. […]

Edifici industrial i oficines

Edifici de planta baixa i pis, destinat a central de climatització urbana, “Tub verd”, a partir de l’aprofitament del calor residual de l’incineradora de Mataró. A la planta pis hi ha les oficines i sala de divulgació, que motivaren una especial cura en l’aïllament acústic vers la sala de màquines i serveis auxiliars, que ocupa […]

Edifici magatzem logístic

Edifici entre dos carrers, amb soterrani d’alçada 9m i planta baixa de 10m, destinats a magatzem logístic de comercial de peces de vestir. La planta soterrani s’executà amb murs pantalla amb ancoratges al terreny en el extradós. Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les […]

Tanatori de Tordera

Edifici de planta baixa, destinat a tanatori municipal de Tordera. Disposa de dues sales de vetlla i zona de serveis, que formen un cos separat per un pati de l’altre, on hi ha l’oratori per oficis religiosos o laics, amb 108 places assegudes. El pati entre els dos cossos i el pati que dona al […]

Clínica dental

Clínica dental, amb boxes, sales espera, despatxos, vestidors, etc, distribuïts en planta baixa i planta pis. El local era existent i amb un altre ús, es van fer les obres d’adequació i les instal·lacions necessàries. Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències i […]

Pizzeria

Restaurant – pizzeria original tant en disseny com en concepte gastronòmic. Local en planta baixa, aprofita bé els espais, cuina visible des del menjador. El local era existent i amb un altre us, es van fer les obres d’adequació i les instal·lacions necessàries, en especial l’aïllament acústic. Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de […]

Edifici industrial per estampació i tintoreria

Edifici de plantes baixa i pis, destinat a industria d’estampació i tintoreria tèxtil Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d’obra , Projecte i legalització instal·lacions i Llicència ambiental. Tasques d’eficiència energètica, Disseny i execució de sistema de tractament i reaprofitament previ a l’abocament d’aigües residuals.

Edifici industrial per a indústria metal·lúrgica

Edifici de plantes soterrani, baixa i pis, destinat a industria metal·lúrgica, amb magatzem i oficines. Brullet Enginyeria, realitzà el Projecte Bàsic, Projecte executiu, Direcció d0 obra, Projecte i legalització instal·lacions. Tasques d’ eficiència energètica, disseny i execució de sistema de reaprofitament aigües residuals.