Edifici magatzem logístic

Edifici entre dos carrers, amb soterrani d’alçada 9m i planta baixa de 10m, destinats a magatzem logístic de comercial de peces de vestir. La planta soterrani s’executà amb murs pantalla amb ancoratges al terreny en el extradós.

Brullet Enginyeria, realitzà els projectes i direccions de les obres i instal·lacions, així com la gestió de les llicències i legalitzacions necessàries. Disseny gestió intel·ligent enllumenat, optimització força motriu motors i estudi eficiència ventilació.