Arquitectura avançada i sostenible

Oferim tots els serveis necessaris en el sector de l’edificació, desde escollir el solar mes adient per el seu edifici, avantprojectes i projectes bàsics, projectes executis i direccions executives d’obra.
Aixi mateix, L’any 2018 tots els edificis nova construcció executats per la administració i el 2020 tots els edificis de nova construcció, hauran de complir la directiva europea 2010/31/UE d’edificis de consum gairebé nul (nearly Zero-Energy Building)
Així doncs, dins de la llarga experiència de mes de 50 anys en el sector de l’arquitectura, enginyeria i eficiència energètica, oferim tots els serveis per poder realitzar un projecte constructiu amb el màxim respecte amb el medi ambient i els màxims requisits de eficiència energètica i sostenibilitat.
Assessorem el solar mes adient per el seu edifici i situació per una millor integració i sostenibilitat, avantprojectes i projectes bàsics, projectes executius i direccions executives d’obra, sempre intentant d’introduir el vector de sostenibilitat en totes les fases del projecte.
Aportem una valor afegit d’edificis, amb solucions innovadores, de baix consum energètic, i l’assessorem per aconseguir la millor classificació energètica de l’edifici, seguint les indicacions de les certificacions energètiques més reconegudes, LEED, Passivehause, BREEM i VERDE, així com el compliment necessari per esdevenir un edifici de consum energètic gairebé nul
Així mateix, la simulació energètica de diferents solucions a edificis existent, amb els coneixement tècnics i softwares de simulació de la màxim reconeixement.
Què oferim?

  • Arquitectura d’habitatges, edificis industrials, comercials i de serveis Projectes d’urbanització
  • Direccions d’obra
  • Direccions d’execució
  • Certificació energètica dels edificis
  • Avaluació energètica d’edificis i grans edificis. LIDER I LIDER GH
  • CALENER Etiqueta energètica. Classe A-B-C-D-E-F
  • Consultoria certificació ambiental LEED
  • Consultoria certificació ambiental VERDE
  • Simulacions energètiques