Eficiència energètica.

L’augment constant del preu de l’energia, i la importància de la correcta gestió de la mateixa, ens ha fet fer una revisió dels recursos en eficiència energètica de la nostra empresa.
Amb una metodologia pràctica oferim els serveis energètics a l’empresa per no deixar de banda aquesta important punt de la seva empresa.

Què oferim?

 • Simulacions energètiques avançades. Desing builder. Energy plus
 • Instal·lacions d’energies renovables. Fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, eòlica.
 • Auditories energètiques.
 • Gestor energètic extern.
 • Gestió i tramitació de subvencions.
 • Estudis tarifaris de serveis.
 • Termografies energètiques i preventives de seguretat.
 • Certificacions energètiques.
 • Codi Tècnic edificació LIDER.
 • Avaluació energètica d’edificis LIDER GH.
 • Avaluació energètica grans edificis CALENER.
 • Etiqueta energètica. Classe A-B-C-D-E-F.
 • Certificacions energètiques i ambientals mes reconegudes. LEED, Passivehause, BREEM i VERDE, tant nous edificis com en edificis existents.
 • Implantació de la norma ISO 50001 Sistemes de gestió energètica.