Instal·lacions integrals i eficients.

El correcte disseny, estudi de necessitats, dimensionat, i execució de les instal·lacions en qualsevol edifici, local, activitat, habitatge o industria, te una importància cabdal, per la seva correcta eficiència, funcionalitat, baix cost de manteniment i escalables.

Què oferim?

 • Enginyeria d’instal·lacions.
 • Projectes i direccions.
 • Legalització instal·lacions.
 • Instal·lacions elèctriques.
 • Baixa tensió.
 • Línies i Transformadors. Alta i Mitja tensió.
 • Climatització. RITE.
 • Calefacció. RITE.
 • Subministrament d’aigua.
 • Instal·lacions de gas.
 • Instal·lacions d’energia solar térmica.
 • Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Insatl·alcions de calderes de biomassa.
 • Instal·lacions petrolíferes.
 • Protecció contra incendis.